top of page

0-2 Yaş 

2 yaş bebeğiniz çocukluk dönemine geçiş yapmak üzere. Henüz sizden ayrı kaldığında kaygılanmaya devam ediyor olabilir. Diğer taraftan dünyayı keşfetme ve tanıma potansiyeli en yüksek seviyede. Yeni insanlar gördüğünde heyecanlanıyor, yüz ifadelerine tepkiler veriyor, büyük bir çaba ile dünyayla iletişime geçmeye çalışıyor. Bu dönemin gelişim basamaklarını takip ederek, sayfada bulunan iki yaş ile ilgili yazıları okuyarak ve iletişime geçip danışmanlık alarak çocuğunuzun gelişimine destek olabilirsiniz.

Yeni yürümeye başladıkları bu yıllarda, çocuğunuz hızla değişecek ve büyüyecek, yeni becerileri öğrenecek ve dünyayla yeni ve farklı şekillerde etkileşime girecektir. Bu süreç 'çocuk gelişimi' olarak bilinir ve bilişsel gelişim, fiziksel gelişim, dil becerileri ve sosyal gelişim gibi çeşitli alanları kapsar.


Bilişsel gelişim , düşünme ve akıl yürütmenin yanı sıra bilgi edinme, yaratıcılık ve bilgiyi işleme yeteneği gibi entellektüel yetenekleri ifade eder.


Fiziksel gelişim , yeni yürümeye başlayan çocukların büyümesini ve aynı zamanda kaba ve ince motor becerilerini içerir. Bu alandaki değişiklikler bebeklik evresinde olduğu kadar belirgin ya da hızlı olmayacak olsa da, 1 ile 3 yaş arası pek çok değişim ve ilerleme göreceksiniz.


Kaba motor gelişimi bacakları ve kolları gibi yeni yürümeye başlayan çocuğun büyük kaslarının kullanımını gerektiren becerileri ifade eder.


İnce motor gelişimi , parmaklar ve eller gibi daha küçük kasların kullanımını gerektiren becerileri içerir.
 

Dil becerileri , yürümeye başlayan çocuğun gelişiminin önemli bir yönüdür. 12 ila 36 ay arasında, yeni yürümeye başlayan çocuklar genellikle, tam cümlelerle konuşmak ve daha karmaşık düşünceleri ve fikirleri iletmek için resim ve nesnelerle kelimeler arasında bağlantı kurmak için bir avuç kelime kullanmaya başlarlar.
 

Sosyal gelişim , çocuğuk bağımsızlık ve benlik duygusu kazanırken, ihtiyaçlarını belirtmek, yardım istemek, akranlarıyla uygun şekilde etkileşim kurmak ve oynamak gibi toplumsal normları öğrenme ve ayarlama yeteneğini içerir.
Bu büyümenin ve gelişimin tamamı, küçük bir çocuk için uzun bir süreç gibi görünebilir, ancak ebeveynler, iki yıl boyunca çocuklarında gördükleri değişikliklere hayran kalacaklar. Ve bebeklerin genellikle nispeten benzer yaşlarda ve aşamalarda ulaştıkları normal gelişimsel dönüm noktaları olsa da, tüm çocuklar farklıdır ve kendi hızlarında öğrenir ve gelişir.


Ayrıca, bir çocuk bir diğerine göre farklı yönlerde, farklı hızlarda ve farklı şekillerde gelişmektedir. Örneğin, çok sözel olan bir çocuk, motor becerisi gelişiminde akranlarının gerisinde kalmış gibi görünebilir veya bunun tersi de geçerlidir. Ancak -anne babalar emin olabilirler - çoğu zaman, birkaç yıl içinde gelişimsel zaman çizelgelerinde bu farklılıklar her zaman mutlak bir gecikme işareti değildir.


Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun gelişimini nasıl teşvik edebilirsiniz? Böyle küçük bir yaşta, küçük bir çocuğun hayatının birçok yönü, gelişmeyi hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyebilir.


Gelişim danışmanlığı ile çocuğunuzun gelişimini birlikte değerlendirip, takip edelim.

çocuk foto.jpg

2 yaş gelişim özellikleri

nelerdir?

Bu yaşta çocuğunuz dünyayı keşfetmek istiyor.  Zamanının çoğunu sınırlarını test etmeye çalışarak  harcayacak.

Image by Caroline Hernandez

İki yaş bağlanma 

nedir?

 Bu dönemde karşılaşılan güçlükler ve başvuracağınız çözüm yolları nelerdir?

Image by Dakota Corbin

Mükemmel anne nasıl

olunur?

Çocuğunuz için mükemmel bir anne olmak nasıl mümkün olunur?

Image by Alexander Dummer

2 yaş güvenli ayrılma 

nasıl olur?

İşte iki yaşındaki çocuğunuzun sizden güvenli ayrılmasına yardım etmesi için öneriler.

Image by Jonathan Borba

Bağlanma kuramı 

nedir?

Güvenli, kaygılı, kaçıngan ve ikircikli. İşte sizin için iki yaş bağlanmanın kuramsal incelemesi.

Image by Shitota Yuri

0 3 yaş gelişim basamakları

Çocuğunuzun gelişimini yakından takip edin.

 

bottom of page