20200803_092657.jpg

Klinik Psikolog Anıl Yetişen

Lisans eğitimini 2010 yılında Okan Üniversitesinde, Yüksek lisansını Empatik Eğilim Düzeyi ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki konulu tez çalışması ile 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde tamamladı. 

 

Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek tarafından verilen Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu'nu 2011 yılında tamamladı. 
2011-2016 yılları arasında kuruculuğunu yaptığı Başlangıç Akademisi'nde farklı yaşlarda çocuklar, gençler ve ailelerle çalıştı.

Bu dönemde DIR & Floortime, Filial Terapi, Çocuk ve Ergenlerde Travma ve Yas eğitimleri aldı.

Psikiyatrik tanı almış çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılımlarını ve yaşamlarını sürdürmelerine yönelik hazırladığı proje ödül aldı.

Çocukluk Çağı Travmalarının ve Bağlanma Biçiminin Depresyon Belirtileri Üzerine Etkilerinin araştırıldığı bilimsel çalışmada, travma ve stresin beyin gelişimi üzerine etkilerini araştırdı. Bu çalışma sırasında mindfulness ve meditasyon uygulamalarının sinir sistemi ve beyin üzerine olumlu etkileriyle karşılaştı. 2014 yılında Doç. Dr. Zümra Atalay tarafından düzenlenen Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı'na katıldı.

 

Beceri kazanarak, uzmanlaşmak üzere Mindfulness Temelli Stres Azaltma (Mindfulness Based Stress Reduction - MBSR) Programı Eğitici Eğitimi'ni (Mindfulness Teacher Training) iki yıl süren yoğun çalışmalar ve süpervizyon süreci sonunda tamamladı. ​ 

​University of Massachusetts Medical School (UMAS)'a bağlı Center for Mindfulness'ın kurucusu Dr. Jon Kabatt-Zinn tarafından, bilimsel ve etik prensiplere dayalı olarak hazırlanan, uygulayıcı müfredatına bağlı kalarak Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Çocuklarla gerçekleştirdiği oyun terapisinde uzmanlaşmak üzere 2018 yılında, Terapötik Oyun Becerileri (The Academy of Play and Child Psychotherapy UK) eğitimi aldı. Aynı anda Öz Şefkatli Farkındalık ve Mindfulness Temelli Kognitif Terapi çalışmalarına katılım gösterdi. 

Bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak, çocuk ve gençlerle bireysel terapi seansları, ebeveynler için pedagojik danışmanlık ve Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programları düzenlemeye devam etmektedir. 

İş Deneyimleri

2019-                   : Noa Psikoloji - Klinik Psikolog

2018-2019           : Metis Eğitim ve Danışmanlık - Klinik Psikolog​

2016-                   : Mindfulness İstanbul - Kurucu 

20011-2016         :Başlangıç Eğitim Danışmanlık- Kurucu Psikolog

Kurs ve Seminler

 

MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi, 01.2019 

Öz şefkatli farkındalık (Mindful Self Compassion), 03.2018- (12 saat, Dr. Kristin Neff)

Mindfulness Temelli Kognitif Terapi (MBCT), 03.2018- (72 saat The Mindfulness Project - London)

Çocuklarla Terapötik Oyun Becerileri (Therapeutic Play Skills) Eğitimi, 02.2018-  (The Academy of Play and Child Psychotherapy UK.' - )

Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı Eğitici Eğitimi (Mindfulness Teacher Training) - 02.2014 - 01.2016, David Potter 

Çocuklarda Ölüm ve Yas 06.2015- (18 saat, Ruh Sağlığı Derneği)

Mindfulness Temelli Stres Azaltma Programı (MBSR), 03.2014 -04.2014- (72 saat, Doç. Dr. Zümra Atalay)

Filial Terapi Uygulayıcı Eğitimi, 01.2012

Çocuklarda Uygulamalı Oyun Terapisi Eğitimi, 06.2010 - 08.2010 - (Dr. Elif Göcek)  

Çocuk Testleri Eğitimi, 10.2009 (Türk Psikologlar Derneği)

Staj / Gönüllü Çalışmalar

NP İSTANBUL Beyin Hastanesi- Hasta görüşmeleri, tanı, tedavi, izlem, (2014 / Stajyer Psikolog)

Psikiyatrik tanı almış çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmaları ve yaşamlarını sürdürmeleri yönelik çalışma- Proje koordinatörü (2013)

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Komitesi- Psikiyatrik Tanı Almış Hastaların Toplum Temelli İhtiyaç Araştırması- Psikolog, araştırmacı (2007-2008)