top of page
20200803_092657.jpg

Klinik Psikolog Anıl Yetişen

Lisans eğitimini 2010 yılında Okan Üniversitesi'nde, Yüksek lisansını Empatik Eğilim Düzeyi ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki konulu tez çalışması ile 2014 yılında Üsküdar Üniversitesi'nde tamamladı. 

 

Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek tarafından verilen Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi ve Süpervizyonu'nu 2011 yılında tamamladıktan sonra 2011-2016 yılları arasında kuruculuğunu yaptığı Başlangıç Akademisi'nde farklı yaşlarda çocuklar, gençler ve ailelerle çalıştı. Bu dönemde DIR & Floortime, Filial Terapi, Çocuk ve Ergenlerde Travma ve Yas eğitimlerini tamamladı.

2008 yılında Ruh Sağlığında İnsan Hakları Komitesi Derneği'nin Psikiyatrik Tanı Almış Hastaların Toplum Temelli İhtiyaç Araştırması'na Psikolog, araştırmacı olarak katıldı. 2009 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi'nde stajını tamamladı. 2014 yılında NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde hasta görüşmeleri yaparak, tanı ve tedavi süreçlerine gözlemci olarak katılarak tecrübe kazandı.

2014 yılında Doç. Dr. Zümra Atalay tarafından düzenlenen Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı'na katıldı. 2015 yılında Çocuk ve Ergenlerde Travma ve Yas, Çift ve Aile Terapisi eğitimlerini tamamladı. Çocuklarla gerçekleştirdiği oyun terapisinde uzmanlaşmak üzere 2018 yılında, Terapötik Oyun Becerileri (The Academy of Play and Child Psychotherapy UK) eğitimi aldı.

Düzenlediği seanslardan kazandığı tecrübesini Dr. Elif Akdağ Göçek'ten süpervizyon alarak desteklemektedir. Bilimsel ve etik ilkelere bağlı kalarak Cogito Psikoloji' de çocuk ve gençlerle bireysel terapi seansları, ebeveynler için danışmanlık ve aile terapisi seansları düzenlemektedir.

İş Deneyimleri

2022-                     : Cogito Psikoloji - Klinik Psikolog

2019- 2022          : Noa Psikoloji - Klinik Psikolog

2018-2019           : Metis Eğitim ve Danışmanlık - Klinik Psikolog​

20011-2016         : Başlangıç Eğitim Danışmanlık- Kurucu Psikolog

Kurs ve Seminler

 

MOXO Dikkat Testi Uygulayıcı Eğitimi, 01.2019 

The Academy of Play and Child Psychotherapy UK.' - 'Therapeutic Play Skills' (Terapötik Oyun Becerileri Geliştirme) Eğitimi” 08.2018

Çocuklarda Ölüm ve Yas 06.2015- (18 saat, Ruh Sağlığı Derneği)

Mindfulness Temelli Stres Azaltma (MBSR) Programı 02.2014 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Eğitimi, 06.2010 - 08.2010 - (Dr. Elif Göcek)  

Çocuk Testleri Eğitimi, 10.2009 (Türk Psikologlar Derneği)

Staj / Gönüllü Çalışmalar

NP İSTANBUL Beyin Hastanesi- Hasta görüşmeleri, tanı, tedavi, izlem, (2014 / Stajyer Psikolog)

Psikiyatrik tanı almış çocuk ve gençlerin sosyal yaşama katılmaları ve yaşamlarını sürdürmeleri yönelik çalışma- Proje koordinatörü (2013)

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi - Gözlem, hasta görüşmeleri, (2009 / Stajyer Psikolog)

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Komitesi- Psikiyatrik Tanı Almış Hastaların Toplum Temelli İhtiyaç Araştırması- Psikolog, araştırmacı (2007-2008)

bottom of page