top of page
Çocuk gelişimi

0-3 Yaş Gelişimsel Dönüm
Noktaları

Gelişimsel dönüm noktaları, çocuğun gelişiminde ileriye yönelik önemli adımları temsil eder. İnsanlık tarihi boyunca, bebekler genellikle basit, pasif varlıklar olarak düşünülürdü. 20. yüzyıldan önce, çocuklar genellikle sadece yetişkinlerin minyatür versiyonları olarak görülüyordu. Jean Piaget gibi psikologlar , çocukların yetişkinlerden farklı düşündüklerini ve insanların çocukluk ve ergenlik dönemlerini eşsiz bir büyüme ve gelişme dönemi olarak görmeye başlamaları gerektiğini önerdi .

Yetişkinler genellikle bebeklerin ve çok küçük çocukların dikkat çekici entelektüel becerilerini reddetti, ancak 19. Yy sonrası modern düşünürler ve araştırmacılar bebeklerin aslında her zaman etraflarındaki dünyayı öğrendiğini, düşündüğünü ve keşfettiğini buldu.
Yenidoğan bebekler bile aktif olarak bilgi alıyor ve yeni şeyler öğreniyorlar. İnsanlar ve çevrelerindeki dünya hakkında yeni bilgiler toplamanın yanı sıra, bebekler kendileri hakkında sürekli yeni şeyler keşfediyorlar.


Doğumdan 3 aya kadar
Bir çocuğun hayatının ilk üç ayı  "merak" zamanıdır. Bu yaştaki başlıca gelişim dönüm noktaları temel duyuları keşfetmeye ve beden ve çevre hakkında daha fazla şey öğrenmeye odaklanır.

Bu dönemde, çoğu bebek şu özelliklere sahiptir:
25 30 cm mesafedeki nesneleri  net olarak görür.
Bakım verenlerin yüzleri de dahil olmak üzere hareketli nesnelere odaklanır.
Tatlı, tuzlu, acı ve ekşi tatlarını hisseder.
Tüm renkleri görür.
Yüz ifadeleriyle çevrelerine cevap verir.

3 ila 6 Ay
Erken bebeklik döneminde, algısal yetenekler hala gelişmektedir. Üç ila altı aylıktan itibaren bebekler daha güçlü bir algı duygusu geliştirmeye başlar . Bu yaşta, çoğu bebek şu özelliklere sahiptir.
Tüzleri tanır.
Diğer insanların yüz ifadelerine cevap verir.
Tanıdık sesleri tanıyır ve tepki verir.
Yüz ifadelerini taklit etmeye başlar.


6 ila 9 Ay
Bir bebeğin aklından geçenleri bilmek kolay bir iş değildir. Ne de olsa, araştırmacılar bebeğe sadece herhangi bir anda ne düşündüğünü soramazlar. Bebeklerin zihinsel süreçleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, araştırmacılar bebek beyninin iç işleyişini ortaya çıkaran bir dizi yaratıcı görevler ortaya koyarlar.
Araştırmacılar altı ila dokuz aylıktan itibaren bebeklerin çoğunun şu özelliklere sahip olduğunu belirtmişlerdir:
Hareketsiz, canlı-cansız nesneler arasındaki farkları anlamak.
Farklı nesne sayısını gösteren resimler arasındaki niceliksel farkları fark edebilir.
Ne kadar uzakta olduğunu belirlemek için nesnenin göreli boyutunu hesap eder.
Havada asılı duran bir nesne gibi şeyleri uzun süre izleyebilir.

9 - 12 Ay arası
Bebekler fiziksel olarak geliştiğinde, etraflarındaki dünyayı daha derinlemesine keşfedebilirler. Oturmak, sürünmek ve yürümek, bebeklerin çevrelerindeki dünyayı daha iyi zihinsel olarak anlamalarını sağlayan fiziksel gelişim dönüm noktalarından sadece birkaçıdır .
Bir yaşlarına yaklaştıkça çoğu bebek şunları yapabilir:
Nesne devamlılığı kavramını, bir nesnenin görülememesine rağmen var olmaya devam ettiği fikrini anlamaya başlar.
Taklit jestleri ve bazı temel eylemleri yerine getirebilir.
Jest, mimik ve seslere cevap verir.
Resimli kitaplara uzun süre bakarak takip edebilir.
Nesneleri ters çevirerek, bir nesneyi diğerine eklemeye çalıştığı faaliyetler yapar.


1 yıldan 2 yıla kadar
Bir yaşına ulaştıktan sonra çocukların fiziksel, sosyal ve bilişsel gelişimi sıçramalar yaparak gelişmektedir. Bu yaştaki çocuklar yetişkinlerin davranışlarını gözlemlemek için muazzam bir zaman harcıyor, bu nedenle ebeveynlerin ve bakıcıların iyi davranış örnekleri oluşturmaları önemlidir.
Bir yaşındakilerin çoğu şöyle başlar:
Kelimeleri anlar ve cevaplar.
Benzer nesneleri tanımlarç
"Ben" ve "Sen" arasındaki farkları bilir, kullanır.
Yetişkinlerin eylemlerini ve dilini taklit eder.
Bilinen nesneleri ve insanları resimli kitapta gösterebilir.
Keşif yoluyla öğrenir.


2 ila 3 Yıl
İki yaşta çocuklar gittikçe bağımsızlaşıyor.Artık dünyayı daha iyi keşfedebildiklerinden, bu aşamada öğrenmenin büyük bir kısmı kendi deneyimlerinin sonucudur.
İki yaşındakilerin çoğu şunları yapabilir:
Nesneleri kategoriye göre sıralama (yani hayvanlar, çiçekler, ağaçlar vb.)
en büyükten en küçüğe sıralama yapabilirler.
Daha karmaşık yetişkin eylemlerini taklit eder (ev oynamak, çamaşır yıkamak gibi davranmak, vb.)
Aynada kendi yansımasını tanır.
Ebeveynlerden ve bakıcılardan gelen basit talimatlara uyar ve yanıt verir.
Resimli kitaptaki nesneleri adlandırır.
Nesneleri kullanım alanalarına göre eşleştirir.
Kurallı ve sıralı oyun oynar.


Çocukların Bilişsel Dönüm Noktalarına Ulaşmasına Yardımcı Olabilirsiniz.
Birçok ebeveyn için çocukların entelektüel gelişimini teşvik etmek büyük bir endişe kaynağıdır. Neyse ki, çocuklar her zaman öğrenmeye can atarlar. Eğitim büyümekte olan bir çocuğun hayatının muazzam bir parçası haline gelmekle birlikte, bu erken yıllar içerisinde çoğunlukla ebeveynler ve diğer bakıcılarla olan yakın aile ilişkilerinden etkilenir.


Evde ebeveynler, çocukların etraflarındaki dünyayı anlamalarına yardımcı olarak çocuklarının zihinsel yeteneklerini teşvik edebilir. Bir bebek bir nesneye ilgi gösterdiğinde, ebeveynler çocuğun nesneye dokunmasına ve araştırmasına ve nesnenin ne olduğunu söylemesine yardımcı olabilir.Örneğin, bir bebek dikkatlice bir oyuncak çıngırak baktığında, ebeveyn öğeyi alabilir ve “Alya  çıngırağı istiyor mu?” Diyerek bebeğin eline yerleştirebilir. ve sonra ne olduğunu göstermek için çıngırağı sallayabilir.

Çocuklar büyüdükçe, ebeveynler çocuklarını dünyayı aktif bir şekilde keşfetmeye teşvik etmeye devam etmelidir. Her biri ve etrafındaki her şey hakkında sonsuz bir dizi soruya sahip gibi görünen küçük çocuklara sabır göstermeye çalışın. Çocuklar ne söylediğinizden çok nasıl söylediğiniz ile öğrenirler.
Ebeveynler ayrıca çocukların daha yaratıcı şekilde problemleri çözebilecek hale gelmelerine yardımcı olmak için kendi sorularını ortaya koyabilirler. Bir ikilemle karşı karşıya kalırken, “Eğer biz böyle davranırsak sonucu ne olur sence?” gibi sorular gibi. Ebeveynler, çocuklara problemlere özgün çözümler bulmalarını sağlayarak, hem entelektüel gelişimi hem de kendine güveni teşvik etmeye yardımcı olabilirler.


Gelişim danışmanlığı bünyesinde oyun terapisi odasının kapılarını ebeveynlere açıyor ve tüm önemli gelişimsel dönüm noktalarını birlikte değerlendirerek, deneyimsel çalışmalar ile iletişim, bilişsel beceri, sosyal beceri kazanımlarını örnekleri ile birlikte çalışıyoruz.

Çocuğunuzun gelişim döneminin tespiti ve gelişim danışmanlığı için hemen iletişime geçin.

bottom of page