top of page

Ergen Psikolojisi / Danışmanlığı 

Ergenlik kişiliğin oluşumu için önemli bir süreçtir. Konu kişiliğimiz olunca da onun oturması çalkantılar, çatışmalar, uyum ve uyumsuzluklar yaratmaktadır. Ergenlik insan gelişiminin en önemli dönemi olduğundan bu dönem hem kendine has hem de kişiye özgü benzerlikler ve büyük farklılar göstermektedir. Bu dönemin temel karakteristik özelliklerinden birisi büyük bir değişimdir. Öyle ki bazen kişi kendi değişimini dahi yakalayamamaktadır. Kendisindeki hızlı değişime uymaya çalışmak bir çatışma yaratmaktadır. Terapinin özgül amaçlarından biri bu noktada kişinin kendindeki değişimi farketmesini sağlamaktır.

Bir diğer karakteristik özelliği ise kimliktir. Kişi kendisi olmaya başlamaktadır ve bir kimliğe bürünmektedir. Onu bekleyen realist hedeflere karşılık duygularını içeren maneviyat da sürece dahil olmuştur. Bunun sonucunda kişi duygusal değişiklikler, adaptasyon problemleri ve içe kapanma yaşayabilmektedir. Terapi bu noktada onun kendi gücünü keşfetmesine yönelik dinamiklere odaklanmaktadır. 

Aşağıda bu dönemde kişiyi etkileyebilecek çevresel faktörler ile bu döneme ilişkin sorunlar kategorize edilmektedir.

 

Aile İçi

 • Uyuşmazlıklar ve çatışmalar

 • Otorite çatışmaları

 • Kardeş ilişkileri

 • Ergenlikte yaşanan bir kayıp

 • Ergenlikte aile bireylerinin boşanması

 

Kişisel

 • Cinsel ve bedensel gelişim

 • Kimlik karmaşası

 • Benlik algısı

 • Duygusal gelişim

 • İlgi alanlarının belirlenmesi

 • Cinsel kimlik

 • Okul uyumu

 

Çevresel / Sosyal

 • Okul uyumu

 • Otorite Sorunları

 • Arkadaş İlişkileri

 • Öğretmen İlişkileri

 • Meslek seçimi

 • Sınav kaygısı

 • Sınavlara hazırlanmada eğitim koçluğu programı

 

Ergenlikte Karşılaşılan Bazı Davranış Problemleri

 • Madde kullanımı/ Bağımlılığı

 • Anksiyete

 • Depresyon

 • İntihar girişimleri

 • Sosyal fobi

 • İçe kapanma

 • Beslenme ve uyku problemleri

 • Öfke ve saldırganlık

 • Çekingenlik

 • Saldırganlık

bottom of page