top of page
Ergen Danışmanlığı

Genellikle BDT (CBT) olarak adlandırılan bilişsel davranışçı terapi (cognitive behavioral therapy), düşünce, davranış ve duygular arasında bağlantı kurmaya odaklanan bir psikoterapi türüdür. BDT'yi kullanan psikoterapistler, insanların işlevsiz kalıpları tanımlamasına ve değiştirmesine yardımcı olur.

Bilişsel davranışçı terapi, gençlerde yeme bozuklukları, madde kötüye kullanımı, kaygı, sosyal fobi, sınav kaygısı ve depresyon gibi çok çeşitli sorunların tedavisinde etkilidir.

Gençlerle BDT'nin Temel İlkeleri

BDT, düşünceler, davranışlar ve duygular arasında açık bir bağlantı olduğu fikrine dayanmaktadır.
 

Garip göründüğünü düşünen bir genç, sosyal ortamlara girmekten kaçınabilir ve sohbetten uzak durabilir. Sosyal etkileşimlere girmekten çekindiği için, sosyal olarak garip olduğuna dair inancı pekişir.

BDT, bir gencin düşüncelerini çalışırak ve davranış şeklini değiştirerek bu döngüyü kırmayı hedeflemektedir.

Bir psikoterapist, gençlerin davranışlarını değiştirmek için olumsuz varsayımlarından vazgeçmesine yardımcı olur. Örneğin, sosyal açıdan garip olduğunu düşünen genç, yeni kişilerle iletişime girmek için çaba gösterebilir. Bazı başarılar yaşarsa, sosyal açıdan garip olduğu inancı zayıflar ve yeni ilişkiler kurmaya başlar.

Ergenler ile çalışan bir terapist, gencin düşüncelerini değiştirmesine yardımcı olur. Kendisini “İnsanlar garip olduğumu düşünüyor” diye ifade eden gence “Herkesin farklı olduğunu ve bunun bir sorun olmadığını” hatırlatabilir. Düşüncelerini değiştirmek gencin yaşadığı endişeyi azaltır. Azalan endişe ile yeni ve farklı davranışlar geliştirmeye daha istekli olur. Gencin kendisinde görmediği olumlu özelliklerini de buldurmayı amaçlayan BDT ile özgüven kazanması da sağlanır.

Nasıl çalışır

Gençler genellikle kendileri hakkında çarpık temel inançlar geliştirir. BDT bu çarpıtmalarla yüzleşmeye ve onları değiştirmeye yardım eder.

Değersiz olduğuna inanan bir genç, her zaman bu inancı güçlendiren kanıtlar arar. Örneğin, sınavda kötü bir not alırsa, bunun aptal olduğu için olduğunu düşenecektir. Ya da eğer bir arkadaşı onu ​geri aramazsa, bunun nedeninin artık arkadaşının kendisinden hoşlanmadığı için olduğunu düşünebilir.

BDT kullanan bir psikoterapist, gencin düşünme biçimine yön veren sağlıksız düşünce modellerini tanımlamasına yardımcı olmaktadır.  Terapist sorular aracılığıla, yaklaşımıyla, gencin düşüncelerini tanımlamaya yardımcı olur. 

Kendi düşünme biçimini tanımlayan genç, yeni ve işlevselliği artıran düşünme becerileri kazanabilir.

Sonraki seanslarda, işlevsel olmayan düşünce kalıpları ve davranışları hakkında düşünmenin yeni yollarını öğreten ve ihtiyaçlarını karşılamada daha etkili yollara yol açabilecek özel teknikler kullanılır. Örneğin, BDT, sınav kaygısı olan bir gencin, sınavlardan başarılı olamayacağına yol açan düşünce, tutum ve duygu kalıplarını değiştirerek etkili olmaktadır.

Yararları

BDT, gençlerin çevrelerini farklı şekilde nasıl yorumlayabileceklerini öğrenmelerine yardımcı olur. Diğer terapötik yaklaşımlarla karşılaştırıldığında, BDT daha kısa vadeli ve etkilidir. 

Aynı zamanda problem odaklı çalışır, bu da şu andaki meselelerle ilgilendiği anlamına gelir. Terapi sürecinde olan gencin çocukluğunu yeniden şekillendirmesi veya davranışlarında gizli anlamlar araması üzerine çalışmaz. Bunun yerine, seanslar gençlerin şu an devam etmekte olan sorunlarına yardımcı olmaya odaklanmaktadır. 

Bu terapi türü;

Diğerleriyle iletişimi geliştirmesine,

Korkuları ve fobileri azaltmasına,

Bağımlılık yapan veya diğer kendi kendini yıkıcı davranışlara yol açan düşünceleri yarıda kesmesine,

Benlik saygısını geliştirmesine,

Strese olumlu cevapları belirlemesime,

Olumsuz düşünce kalıplarını değiştirmesine destek olur.

Gençler ile Çalışam Bilişsel Davranış Terapisti Nasıl Bulunur?

Çocuğunuz davranışsal bir sorunla mücadele ediyorsa, doktoruyla konuşun. Bir hekim, soruna katkıda bulunabilecek olası tıbbi sorunlara işaret edebilir, sizi bilişsel davranışçı bir terapiste yönlendirebilir.

Bilişsel davranışçı bir terapist muhtemelen mevcut konuyu daha iyi anlamak için sizinle ve gencin kendisi ile görüşme yapmak isteyecektir. Daha sonra, seans yalnızca gencin kendisimi içerebilir veya terapist sizin veya diğer aile üyelerinin katılmasını isteyebilir.
 

Genç terapisi ile ilgili detaylı bilgi ve randevu alabilirsiniz.

bottom of page