top of page

Viktor Frankl,  Avusturyalı bir doktor ve psikiyatr olan Frankl, 1905 senesinde orta sınıfa mensup bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.  Hayatı boyunca Frankl, felsefe konusunda daima hevesli olmuştu, bilhassa varoluşçuluk akımı onun ilgisini hep çekiyordu. 

İlk başta psikanalizle çok ilgilenmesine karşın 1925 senesinde Freud’dan uzaklaşmaya başladı. Bu ekolün yaklaşımlarını aşırı determinist olduğunu düşünüyordu. daha sonra Alfred Adler’n ”bireysel psikoloji” adını verdiği yaklaşıma yöneldi. Ardından Rudolf Allers ve psikomatik tıbbın kurucusu Oswald Schwarz’ın tezlerine ilgi duydu.
Yine de tıp okumaya eğilimliydi, nöroloji ve psikiyatride uzmanlaştı. 1933-1937 yılları arasında Viyana Üniversitesi’nin psikoloji kliniğinde psikiyatr olarak çalıştı. 1939 senesinde Viyana’daki Rotschild Hastanesi’nin Nöroloji Bölümü Başkanı oldu. Mesleğinde uzmanlaşmaya devam etti ta ki kaderinin değiştiği güne dek.

bottom of page