top of page
Otizm

Girdiğiniz her internet sitesinde yaygın gelişimsel bozukluk ve otizm ile ilgili sayfalarca yazılar okumuş olabilirsiniz. Şu an burada bu yazıyı okuyor olmanızın sebebi çocuğunuza bu tanının konmuş olması veya sizin bu tanıya ilişkin şüpheleriniz olabilir. İlk önce durun ve bir nefes alın. Nereden başlayacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Kime güveneceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Kendinizi çaresiz ve yalnız hissediyor olabilirsiniz. Bir an önce tanı kesinleşsin ve eğitimi başlasın diye düşünüyor olabilirsiniz. Tüm bunlar ile ilgili doğru adımları atmak için öncelikle durmanız ve adımlarınızı belirlemeniz gerekmektedir.

Yaygın Gelişimsel Bozukluk-Otizm Ne Değildir?

* Duygusal yoksunluktan kaynaklı değildir.
* Soğuk ebeveynlikden kaynaklanmaz.
* Çocuğun sosyal istekten kaçındığı inatçı bir arzu değildir.
* Bir ruhsal bozukluk değildir.
* Kısa süreli tedavileri henüz dünyada mümkün değildir ancak iyi bir eğitim programı ile iyileşmeler görülebilir.

Otizm genellikle 2-3 yaşlarında ortaya çıkmaktadır. Uyku problemleri yaşayan, meme emerken göz teması kurmayan, kucağa alınmaktan kaçınan, huzursuz-kaygılı, insan jest ve mimiklerine tepki vermeyen, çeşitli görsel-işitsel uyaranlara tepkisiz kalan, yüksek sesten rahatsız olmayan, hiç ağlamayan bebekler için erken dönem otizm şüphesi duyulmaktadır.


 
 
 
 
 
 
Otizm Hangi Alanlarda Kendini Göstermektedir?

Tanı ve tedavi için aşağıdaki alanların belirlenmesi gerekmektedir.

A) Sosyal Etkileşim Sorunları

1. Sözel olmayan sosyal davranışlarda yetersizlik.
Akranları ile oyun oynarken anlaşma da zorluk yaşarlar. Hem onları anlamada hem de kendilerini ifade etmede. Sonu tartışma ile biten anlaşmazlıklar yaşarlar.
2. Yaşa uygun arkadaş ilişkilerinde gerilik görülür.
3. Başkalarına ilgi duymada, zevk paylaşımında sınırlılık vardır.
4. Sosyal duygusal davranışlarda sınırlılık görülür.

B) İletişim Sorunları

1. Dil gelişiminde gecikme.
2. Karşılıklı konuşmada zorluk yaşarlar.
3. Sıradışı ya da yinelenen dili kullanırlar.
4. Gelişimsel düzeye uygun olmayan oyun sergilerler.

C) Sınırlı Yinelenen İlgi ve Davranışlar

1. Sınırlı alanda yoğun ve sıradışı ilgilere sahiptirler.
2. İşlevsel olmayan belli düzen ve rutinlere aşırı bağlılık gösterirler.
3. Yinelenen kendini uyarıcı davranışlar sergilerler.
4. Nesneler ile ilgili sıradışı ilgiler ve takıntılar gösterirler.
Otizmin tanılanmasında kullanılan test ; 
Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği (M-CHAT).


Şunu belirtmekte fayda var. Otizm test ve tanılaması bir alanında uzman Klinik Psikolog ve Psikiyatrist tarafından yapılmalıdır. Başkalarının söyledikleri ve internet üzerinden okuduğunuz bilgiler yeterli olmayacaktır. Çocuğunuzun sağlığını riske atmayın. 

Otizm her çocuğa göre farklılık göstermektedir. Eğitimi, yaklaşımı, biçimi de farklı olmaktadır. Her otizimli çocuğa uygulanacak temel eğitim yöntemleri benzer olmakla birlikte bireysel olmalıdır. Bireysel eğitim ve kazanımların planı oluşturulmalı, okul, aile ve eğitimci üçgeninde sıkı takip edilmelidir. Çocuğunuz hangi eğitim merkezine giderse gitsin dışarıdan bir Klinik Psikoloğun düzenli takibinde tutulmalıdır. Sosyal, bilişsel, akademik kazanımları planlanmalı, gelişimsel takibi yapılmalı, psikolojik süreçler ile ilgili aileye bilgi verilmeli ve bu bu doğrultularda gelişim planı yapılmalıdır.
bottom of page