top of page
Öğrenme Güçlüğü

Çocuğum neden 2 ile 2 yi toplayamıyor?

Çalışıyor ama başaramıyor?

Dede yi neden bebe diye okuyor?

b ile d arasındaki farkı nasıl öğrenecek?

Okulda başarısız.

Devam ettiği sınıfta ilerleme kaydedebilecek mi?

Çocuğum disleksi dediler, ne yapmalıyım?

Çocuğum çok sık yazım hatası yapıyor?

Çocuğum okumada güçlük çekiyor.

gibi sorular nedeniyle aileler öğrenme bozukluğu şüphesi ile merkezimize başvuruyor.

 

 

Öğrenme Bozukluğu Nedir?

 

Çini'yi için diye okuyan, d'yi b, b'yi p diye yazarlar. Çoğu zaman kelimelerdeki harf dizimini hatırlayamaz, karıştırırlar.Kitaplarının yerini kolayca unutabilir, gün, ay, yıl ve mevsimleri karıştırabilirler. Renkleri ayırt edemez, isimlerini karıştırabilirler. Okuma yaparken, heceleri ve/veya kelimeleri atlayabilirler.

ABD Ulusal Öğrenme Bozukluğu Birleşik Komitesinin (NJCLD) tanımına göre "Öğrenme bozukluğu genel bir terimdir ve dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren heterojen bir bozukluk grubudur". Çoğu zaman kendini ifade etme ve sosyal alanda belirgin güçlüklerin de eşlik ettiği görülebiliyor. Öğrenme bozukluğu çerçevesi içerisinde, okuma sorunları için disleksi (dyslexia), yazı sorunları için disgrafi (disgraphia), matematik sorunları için diskalkuli (dyscalculia) olarak ayrılıyor.

 

En Sık Rastlanan Öğrenme Bozukluğu Disleksi Nedir?

 

* Kelimeleri öğrenme ve hatırlamada güçlük.
* b ve d, p ve q harflerini, 6 ve 9 gibi sayıları ters algılama; kelimelerdeki harfleri ya da sayıları karışık algılama, ne’yi en; 3’ü E; 12’yi 21 olarak algılama gibi,
* Okurken bazı kelimeleri atlama.
* Sessiz harflerin yerlerini değiştirme,yazım hatası yapmak.
* Yazı yazmada yaşanan zorluk.
* Gecikmiş ve/veya yetersiz konuşma.
* Anlama en uygun kelimeyi seçmede yaşanan zorluk.
* Yön (yukarı, aşağı gibi) ve zaman (önce, sonra, dün, yarın gibi) kavramları konusunda yapılan hatalar.
* Elleri kullanmada zorluk çekme; okunamayan el yazısı.

 

 

Fonem dediğimiz dil birimlerinin birbirinden ayırt edilememesini içeren bir bozukluk olarak kabul görmektedir. Disleksi olduğu düşünülen çocuklarda görsel, işitsel ve sözel dikkat bozukluğu da görülebilir. Sözel yönergelere karşı yönlenmeme, belirgin olarak yara alabileceği türde "dikkatsiz" kazalara maruz kalma gibi dikkat gerektiren işlevlerde zorlandığı görülebilir.

 

Öğrenme Güçlüğü Tanısı Alan Çocukların Eğitimi

 

Öğrenme güçlüğü tanısı alan çocuk, bulunduğu yaş grubuna ait ilk öğretim sınıfında, öğrenme süreçlerine yönelik destek göremez. Bunun nedeni sınıf mevcudu sayısı dolayısı ile sınıf öğretmeninin gerekli zamanı ayıramamasından kaynaklanır. Öğrenme güçlüğü grubundaki çocuklar, bire bir seansları içeren ve özel eğitim formasyonu almış kimseler tarafından okuma, yazma ve matematik başarılarına yönelik olarak desteklenir. Bu süreç içerisinde öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğa ilişkin dikkat çalışmaları, sosyal uyumunu sağlamak için çeşitli alternatif çalışmalar( müzik grubu, spor faaliyeti gibi..) ve psikolojik destek sağlanır. Özellikle erken tanı ve sıkı çalışma programı ile öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklar ilerleme kaydederler.

 

Çocuğunuz;

 

Konuşurken kelime seçmede zorlanıyorsa,

Temel sözcükleri karıştırıyorsa,

Sakarlık ve dikkatsiz kazalar çokca yapıyosa,

Yaşıtları ile ilişki kurmada sorunlar yaşıyorsa,

Okuma-yazmada yaşıtlarına oranla geç kalmışsa,

Renkleri öğrenmede güçlük yaşıyorsa,

Sayı sayarken karıştırıyorsa,

Dikkatsiz gözüküyorsa,

 

Bir uzmana başvurmanızda fayda vardır. İlerleyen yaş dönemi beklenmeden, sorunun çözümüne hızlıca ulaşmak için en kısa sürede randevu alın.  

bottom of page