top of page
Moxo Dikkat Testi

d-CPT MOXO Testi  6-12 yaş arası çocuklar için geliştirilmiş, bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiriciler içeren son kuşak Nöro-Kongitif testtir. MOXO Testi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun dört ana semptomu olan dikkat eksikliği , zamanlama problemi, dürtüsellik ve hiperaktivitenin ölçülmesini sağlamaktadır. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi DEHB tanısını belirlemede, yardımcı test olarak uzman hekimler tarafından rutin olarak kullanılmaktadır.

Moxo Dikkat Testi, Dikkat, Zamanlama, Dürtüsellik ve Hiperaktivite performansını ölçen bir testtir.

 

Zamanlama

Görevi tamamlamak için geçen süre ilerledikçe, dikkat performansında azalma veya artış meydana gelmektedir. 

 

Dikkat eksikliği

Dikkatsiz eksikliği uzun ve zorlayıcı görevlerde dikkat performansını yoğunlaştıramama, dikkati dağıtan etkenlerden fazlasıyla etkilenme, dalgın, unutkan ve dağınık olma gibi durumlar ile örneklendirilebilir.

Hiperaktivite

Hiperaktif çocuklar, etraflarındaki uyaranlardan art arda gelen, zihinsel süzgeçten geçiremedikleri bilgi ve uyaran bombardımanına uğrarlar; diğerleri tarafından huzursuz, hareketli, sabırsız ve ’kontrol edilemez’ olarak algılanabilirler.

 

Dürtüsellik

Dürtüsel çocuklar, kendilerini kontrol etmekte güçlükler yaşarlar; diğerleri tarafından kontrolsüz, umursamaz ve düşüncesiz olarak algılanabilirler. Yersiz riskler alabilirler. 

Basit görünen bir MOXO görevine odaklanabilmek için, çocuğun aynı günlük hayatta yapması gerektiği gibi, testte bulunan görsel ve işitsel çeldiricileri görmezden gelmesi gerekmektedir. 

*Moxo Dikkat Testi Uzman Hekim ve Psikologlar tarafından uygulanır.

 

MOXO dikkat testi, özel olarak 6-12 yaş arası çocuklar için tasarlanmış olup, uzmanlar için DEHB tanısı ve gözlem süreçlerinde yardımcı bir araç görevi görmektedir. MOXO dikkat testi, çeşitli uyaran ve çeldiriciler içeren kısa ve bilgisayarda uygulanan bir testtir.

  • Yaş ile uyumlu uyaranlar içeren, 15 dakikalık bilgisayar üzerinden uygulanan bir testtir.

  • Sesli yönergeler ve çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek bir testtir.

  • Çocuğun performansının farklı çevresel koşullardaki seyrinin test edilmesine olanak sağlayan çeldirici özellikler bulunmaktadır.

  • 6 yaş ve üstünü kapsar.

  • Çocuğun performansının zaman içindeki değişimini (test süresi boyunca) ölçme olanağı sağlayan performans grafiği vermektedir.

  • Yalnızca klavye kullanılarak, herhangi bir ilave cihaz olmadan bilgisayar üzerinden uygulanmaktadır.

  • USA-HIPPA gizlilik yasa ve yönetmelikleriyle yüksek düzeyde güvenliği sağlanan hasta gizliliği özelliği bulunmaktadır.

 

Çocuğunuzun dikkat performansını ölçmek ve ders çalışma ortamının dikkat özelliklerine göre yeniden düzenlenmesi için Moxo Dikkat Testine başvurabilirsiniz.

 

Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği tanısı ve tedavi planı için hemen başvurun.

bottom of page