top of page

Çocuğuma kitap okumayı nasıl sevdirebilirim?

Teori Hazırlık Simge

Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de bir kitap alıp başına geçmek zor olabilir.
Çocuklar okumaya ilgi duymak çin desteğe ihtiyaç duymaktadırlar.

Okuma sırasında uygulanan bazı stratejilerin, bellek ve anlayışı arttırmada etkili olduğu uzun zamandır bilinmektedir.


Çocukların kitap okumaya ilgi duymalarına yönelik öneriler arasında, hikayede neler olacağını tahmin etmek, ilgi ve deneyimlere kişisel bağlantılar kurmak, okumayı çocuğun hayatı ile ilişkilendirmek ve metne eşlik eden şemaları, resimleri, grafikleri, vb. kullanmak gibi stratejiler gelmektedir.

Çocuğunuza, okuduğunuz bölümün başlığı  hakkında önerilerini sorup, post-it ile tutturun.
Resim, kolaj vb görsel imgeler ile okunan paragrafı destekleyin.
Okumaya başlamadan önce kitap hakkında tahmin yapmasını destekleyin.
Tahmin yapmak, merakı teşvik ederek çocukların ilgisini arttırır. Tahminler yapmak ayrıca beynin dikkatle kalmasını ve çocukların aktif olarak okuduğu şeyleri düşünürken, mevcut hafıza devrelerinin anlamını, anlayışını ve bağlarını kurarken meşgul olmalarını teşvik eder.
Okumada geçen karakter, olay, eşya ve canlıları kendi hayatı, ilgi alanları, anıları ile bağdaştırın.
Çocuklara önceden ilgili anıları hatırladıklarında , bu devreler uzun süreli bellek depolamasında aktif hale gelirler, bu da yeni bilgilerin hipokampüste (yeni anıların varolanlara bağlandığı) kodlanmasını daha olası kılar. Benzer şekilde, çocuklar okuduklarının ilgileriyle nasıl ilgili olduğunu gördüklerinde daha dikkatli bir şekilde odaklanırlar.
Metinleri anlamak ve hatırlamak, tüm yeni bellek yapısında olduğu gibi, yeni ile bilinenleri (yani, varolan bellek ağlarını kullanarak) birleştirmeyi içerir. En iyi beyin katılımı, anlaşılması ve depolanması, yeni bilgilerin mevcut bir bellek modeli ile ilişkili olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkar.

Çocuklarınız kitap okuma ile sadece artan zevk, motivasyon, merak ve katılımı değil, aynı zamanda okuyucu olarak kendi yeteneklerine daha güçlü bir güven geliştireceklerdir.

Kitaplarda, gazetelerde, dergilerde, internette ve hatta oyuncak kutularında bulunan yazılar ile hayal dünyalarına erişimlerini arttırarak onları güçlendireceksiniz.

bottom of page