top of page
OYUN TERAPİSİ NEDİR?

Oyun Terapisi Nedir?

Direktifsiz çocuk merkezli oyun terapisi, çocukların doğalında olan iletişimsel ve öğrenme süreçlerini temel alan terapi biçimidir. Terapist, oyun terapisini kullanarak çocukların kendi düşüncelerini ve duygularını ifade etmelerini destekleyerek, kendilerini rahatsız eden şeyleri açığa çıkarmalarına yardımcı olur. Oyun terapisinde, oyuncaklar çocuğun kelimeleri gibidir ve oyun, çocuğun dilidir.  

 

Oyun terapisi, evde oyun oynama ya da çocuğun arkadaşları ile oynadığı oyundan farklıdır. Oyun terapisi, çocukların kendileri ve çevrelerindeki dünyayla ilişkilerini öğrenmeleri için doğal bir yöntem üzerine kuruludur. Oyun terapisi sayesinde çocuklar başkalarıyla iletişim kurmayı, duygularını ifade etmeyi, davranışı değiştirmeyi, problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve başkalarıyla ilişki kurmanın çeşitli yollarını öğrenirler. Oyun terapisi, çocuğa problemlere karşı güvenli bir psikolojik mesafe sağlar ve gelişimine uygun düşünce ve duyguların ifade edilmesini destekler. 

Çocukların zor duygularla baş etmelerine ve sorunlara çözüm bulmalarına yardımcı olmak için oyun terapisi kullanılır. Oyun terapisi ortamında, problemlerle yüzleşerek çocuklar daha sağlıklı çözümler bulur. 

Genellikle, çocuklar kendi problem çözme becerilerini kullanırlar.  Yaramazlık yaparlar, evde, arkadaşlarla ve okulda oldukları gibi hareket edebilirler. Terapist bu noktada, yönlendirmez, nasıl davranması  gerektiğini söylemez, uyarmaz. 

 

Dil ve iletişim becerilerinin gelişimi için oyun esastır; mantıksal ve yaratıcı düşünme; ince ve kaba motor beceriler kazanma; ve ayrıca birçok terapötik faydaya sahiptir. Oyun Terapisi (Play Therapy), davranışsal, duygusal ve sosyal sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olarak, çocukların kendilerini ve çevrelerindeki dünyayı anlamalarını sağlar. Sosyal etkileşime yardımcı olur, iletişimi teşvik eder, kaygıyı azaltır ve daha iyi bir sosyal etkileşim kazandırarak, büyümeyi ve gelişmeyi destekler.

Oyun terapisi, çocuğunuzun yargılamadan dünyayı keşfetmesi ve öğrenmesi için güvenli bir alan sağlar ve çocuk için daha tanıdık ve daha rahat bir ifade şekli sunar. Oyun Terapisti, çocuğunuza güvende hissettirerek, yani çocuğu ne olursa olsun kabul ederek, bağ kurarak, sorunları üzerine çalışabileceği güvenli bir üs oluşturmak için çalışır.

Oyun terapisti, çocuğun oyununu değerlendirmek ve anlamak için oyun terapisinde uzmanlaşmış uzman psikologtur. 

 

Oyun terapisi 2-12 yaş arası çocuklar için uygundur. Araştırmalara göre ebeveynler terapötik sürece aktif olarak dahil olduklarında çocuklar daha hızlı hızlı değişim göstermektedirler.

Oyun terapisi seansı aile danışmanlığını da içermelidir. Aile danışmanlığı ile çocuğun çözmesi amaçlanan probleme ilişkin bilgi verilmesi, aile ve ev ortamında kazanılması beklenen davranışın yerleşmesine yönelik destek sağlanması gerekmektedir.

bottom of page