top of page
Çoklu Zeka

Çoklu Zeka Türleri Nelerdir?


Dr. Gardner tarafından tanımlanan çoklu zeka türleri şunlardır:


Mekânsal: Bir uçağın pilot veya mimar ya da satranç oyuncusunun yapabileceği şeyler gibi şeyleri görselleştirmek, bunlara yönelimi ve ilgisinin olması.


Bedensel / kinestetik: Bu tür bir zeka, kişinin kendini ifade etmesi veya problemler yaratması, öğrenmesi veya çözmesi için kişinin motor becerilerini veya ince motor becerilerini kullanmasıyla ilgilidir; Koordinasyon ve el becerisini ve kişinin vücudunun veya vücudun bazı bölümlerinin  kullanmasını içerir.


Müzikal: Kendini ifade etme ve anlama, müzik yoluyla anlama, şarkı söyleme, müzik enstrümanlarını çalma, beste etme, yürütme vb. becerileri içerir. Ritim, ses tonu ve tını duyarlılığı gibi müziksel yetenekleri içerir.


Dilbilim: Kelimelerin anlamına ve seslere, sözcüklerin ritmine  uyum sağlama yeteneğine sahip olmak, şairlerde olduğu gibi. Yabancı dilleri okumaya, yazmaya, konuşmaya ilgilidir.


Matematiksel / Mantıksal: Sayıları ve eylemleri veya sembollerin arasındaki kalıpları ve ilişkileri anlamak ve tanımak, bilgi işlem becerilerine sahip olmak, çeşitli problemleri mantık yoluyla çözme becerisine sahip olmak.


Kişilerarası: Bazen sosyal zeka olarak adlandırılan kişiler arası zeka, diğer insanların duygularına  ve mizacına uyum sağlama yeteneğini ifade eder . Kişilerarası yüksek zekalı bireyler, diğer insanlarla iletişim kurma ve anlama konusunda iyi olma eğilimindedir ve başkalarıyla çalışma konusunda iyidir.


Natüralist: Doğayı anlayabilme yeteneği - bitkiler, hayvanlar, çevre, vb. Bunları ayırt etme, gözlemleme, kategorize etme, anlama ve ayırt etme özelliklerini sahiptir. Bu zeka türü, doğal dünyadaki öğeleri ve kalıpları, ürünler yaratmak veya sorunları çözmek için kullanmalarına yardımcı oluyor.


Bir çocuğun doğal ilgi ve yeteneklerini geliştirebildiğimiz gibi bir çocuğu tek bir şey olarak etiketlememeyi hatırlamak önemlidir. IQ testleri ile çocukları etiketlemeye çalışma eğilimimiz var ve bu yapıldığında akışkanlıklarına daha az önem veriliyor.

bottom of page