top of page
DEHB Tanısı İçin Öneriler

Genellikle DEHB olan çocuklar sorumsuz, dikkatsiz veya tembel olarak etiketlenir.

Bu eleştiri sadece yanlış ve yararsız değil aynı zamanda oldukça inciticidir.


Düzensizlik, DEHB tanısı olan çocuklarda görülmektedir. Düzensizlik ve unutkanlık aslında DEHB tanısı için kriterler arasında yer almaktadır. Bu alanlarda meydana gelen bozulmalar, genellikle önceden planlama, hatırlama, öncelik verme, işe başlama, kendi kendini izleme ve görevleri tamamlamayı zorlaştıran yönetici işlevler ile ilgilidir.
 

DEHB tanısı olan çocuklar genellikle organizasyonlarına yardımcı olmak için desteğe ihtiyaç duyarlar.

Öğretmenlerinin ve ailelerin yardımları ile birlikte daha planlı oldukları alışkanlıklar geliştirebilirler. Çocuğunuza okuldaki düzenine yardımcı olmanın ilk ve en önemli adımı çocuğunuzun öğretmeni ve rehberlik servisi ile yakın ve işbirliği içinde çalışmaktır.

Ev ve okul arasında iyi iletişim şarttır.

Diğer öneriler ise;


1.  Evde dikkat dağıtıcı olmayan özel olarak belirlenmiş bir çalışma alanı kurun.

Bu çalışma alanı iyi organize edilmiş olmalıdır. Çocuğunuza, alanı düzenli ve gereksiz eşyalardan arındırmak için gerekli adımlarla yönlendirerek yardımcı olun. Çocuğunuzu denetlemeniz ve düzenli olarak bu süreçte ona yardımcı olmanız gerekeceğini bilin. Bunu günlük rutininizin bir parçası yapın.


2.  Kalem, kağıt, silgi, cetvel, ataş, kalemtıraş gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri sağlayın.

Çalışma masasında çekmeceler bulundurun ve çocuğunuzun belirlenen çekmeceye malzemeleri koymasına yardımcı olun.


3.  Çocuğunuzla birlikte okuldan eve gidip geleceği bir defter hazırlayın. Haberleşme sistemi kurmak için çocuğunuzun öğretmeni ile konuşun. Bu defterde, ödevlerin, projelerin tarihlerini ve test tarihlerini takip etmek için kullanılabilecek bir takvim bulunmalıdır. Bu takvimi düzenli olarak çocuğunuzla gözden geçirin. Takip etmesini sağlayın.


4.  Okulda öğretmenler, zamanı geldiğinde çocuğunuzu nazikçe hatırlatarak, ödevleri anladığından ve ödevlerin bir defterde doğru bir şekilde yazıldığını kontrol ederek destek sunmalıdırlar.

Okul gününün sonunda, öğretmenler uygun kitapların, evrakların ve ev ödevi defterinin çocuğun çantasına yerleştirdiğini kontrol etmesi de yararlıdır.


5.    Çocuğunuz el yazısıyla not almakta güçlük çekiyorsa, öğretmeninin çocuğa günlük ödevlerden oluşan basılı bir çıktı vermesini isteyin.


6.   Bir sonraki okul gününden önce ödev süresinin sonunda, çocuğunuzla birlikte okul  çantasına geri konması gereken ev ödevlerini ve kitapları gözden geçirin.


7.   Çocuğunuzun okulda zaman planlaması hakkında öğretmenine danışın.

Çocuğunuzun sırt çantası ve çalışma masasını düzenlemek için  birlikte hareket edin. Çocuğunuzun bu işlere gözetim ve yardım ihtiyacı olacağını anlayın. İyi alışkanlıkların oluşması için çocuğunuza bu adımlarla rehberlik etmek ve tekrar tekrar hatırlatmak gereklidir.


8.   Belirli öğeler için masa veya dolap alanlarını belirlemek genellikle yararlıdır.

Eşyaların nereye konması gerektiğini (örneğin, defterler, kitaplar, yazı gereçleri, vb.) Belirtmek için bu alanları bantla da "işaretleyebilirsiniz". Bu, öğeleri kullanmak, bulunabilmeleri için doğru yere geri yerleştirmeyi kolaylaştıracaktır.


9.  Her konu alanı için renk kodlu kitap kapakları ve defterler satın alın.

Çocuğunuz çalışmalarını renklerle düzenleyebilir. Örneğin, matematik için kırmızı, türkçe için sarı, sosyal bilgiler için yeşil, vb. Seçebilir. Bunu öğretmenle paylaşın böylece çocuğunuzun bu sistemi kullanmasına da destek olabilir.


10. Çocuğunuzu günlük yaşamında giderek daha fazla organizasyonel beceriler geliştirmede iyileştirmeler sergileyerek olumlu bir şekilde güçlendirmek için kutlayan, teşekkür eden ve motive edici bir ödül sistemi oluşturun.

 

DEHB tanısı olan öğrenciler genellikle harika, yaratıcı fikirlere sahiptirler. Bununla birlikte, bu fikir ve düşünceleri kağıda dökmek onlar için çok zor olabilir. DEHB'li birçok öğrenci yazma sürecinde, kaçınmayı tercih ettikleri ortaya konmaktadır. Bu öğrenciler, genellikle yazma ödevlerine başlamak için daha uzun zaman harcıyor ve düşüncelerini organize etmede zorluk çekiyorlar. Genellikle ödevlerine odaklanmak için bir mücadele içine giriyorlar.

Yazma süreci, fikir üretme, planlama ve organize etme, düşüncelerini sözlerle ifade etme ve cümleleri ve paragrafları uygun düzende yapılandırabilme yeteneği dahil olmak üzere çeşitli becerilerin entegrasyonunu içerir. Yazma ayrıca çalışma belleği gerektirir.


Bir öğrenci aynı zamanda dürtüsellik ve çalışmasına acele etme eğilimini de kontrol etmeli ve yazılı anlatım sürecini tamamlamak için dikkati sürdürmelidir.

bottom of page