top of page
DEHB Belirtileri Nelerdir?

Çocukların çoğu sınıflarındaki beklentileri karşılamada zorluk yaşadıklarında, teşhis için kliniğe sevk edilir.


DEHB, bir çocuğun sınıftaki davranışları veya okuldaki performansının sorunlu olduğu zaman ilk şüphelenilen şeylerden biridir.
Oturmak istemeyen, ödevini bitirmeyen, öğretmen talimat verirken hayal kurmayı sürdüren, sınıf ortamında bozucu etkileri olan bir çocuk için ilk akla gelen DEHB'dir.
Ancak bunlar, kaygıdan travmaya, sınıftaki çocukların çoğundan daha küçül olmak ve dolayısıyla biraz daha az olgun olmak gibi diğer faktörlerin bir sonucu olabilir.
Yani  DEHB semptomlarına benzerlik öğretmenler ve veliler için önemli olsa da bir çocuğun davranışını etkileyen başka şeyler ile karıştırılmamalıdır. Çocukları dikkatli gözlemlemek, önemlidir. Çocuğa tanı koymadan önce ve uygun destek için noktalarını belirlemek, okulda ve hayatlarının diğer kısımlarında da başarılı olmalarına yardımcı olabilir.

DEHB belirtileri nelerdir?
DEHB'de üç çeşit davranış vardır: dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik. Tabi ki, tüm küçük çocuklar zaman zaman öğretmenlere ve ebeveynlere dikkat etmekte, koltuklarında kalmakta ve sırasını beklemekte zorluk çekmektedirler. DEHB ayırıcı tanı kriterlerini incelikle takip etmek bu anlamda önemlidir.
DEHB'in bu belirtileri, dikkatsiz ve hiperaktif-dürtüsel olmak üzere iki gruba ayrılır. Bazı çocuklar çoğunlukla dikkatsiz davranışlar sergilemekte ve diğerleri ise çoğunlukla hiperaktif-dürtüsel olmaktadır. Ancak, DEHB'si olanların çoğunluğu, her ikisinin bir kombinasyonuna sahiptir ve bu da onların okulda çalışması için çok zorlaştırabilir.


DEHB'nin dikkatsizlik belirtileri:
Okul çalışmasında dikkat hataları yapar, ayrıntılara bakmaz.
Kolayca dikkati dağılır.
Talimatları takip etmekte zorlanır.
Doğrudan konuşulduğunda dinlemiyor gibi görünür.
Görevleri ve talimatları organize etmekte ve yürütmekte zorlanır.
Çoğunlukla okuldaki işleri ya da sınıftaki işleri bitiremez.
Çoğunlukla ev ödevi yapmak da dahil olmak üzere sürekli zihinsel çaba gerektiren görevleri önler veya bunlara direnir.
Çoğu zaman ödevler, kitaplar, ceketler, sırt çantaları, spor malzemelerini kaybeder.


DEHB'nin hiperaktif veya dürtüsel belirtileri:
Genellikle fevridir.
Yerinde kalmakta zorlanır.
Uygun olmadığı yerlerde koşar ve tırmanır.
Sessizce oynamakta zorlanır.
Son derece sabırsız, sırasını bekleyemez.
Aşırı derecede konuşur
Bir soru tamamlanmadan cevap vermeye çalışır.
Başkalarının konuşmaları, etkinlikleri, alanları üzerinde  izinsiz girişler yapar.


Dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Çocuklar DEHB ile ilişkilendirdiğimiz davranışları sergilediklerinde, diğer altta yatan faktörlerden kaynaklanabileceğini akılda tutmak önemlidir. Dikkatsiz olan bir çocuk kronik anksiyete, evde endişe verici veya acı verici bir durum ya da oyun alanında zorbalığa maruz kalmasından dolayı rahatsız olabilir.
Tüm dikkat eksiklikleri DEHB değildir.
Altta yatan bir başka şey de teşhis edilmemiş öğrenme bozukluklarıdır. Bir çocuğun okuması gereken bir zamanda gerileme varsa,  onun için büyük hayal kırıklığına neden olabilir. Ve eğer çocuğun öğrenme geriliği varken sandalyesinden kalkmamasında ısrarcı olunursa, diğer çocukların yapabileceklerini yapamayacağı ve bu gerçeği örtbas etme niyetinde olduğu için utandığından dolayı istenmeyen davranışlar sergileyebilir.

 

bottom of page