Psikoloji Temelli Mindfulness Stres Azaltma Programı

mailing_görsel.jpg

Klinik Psikolog Anıl Yetişen’ in uygulayacağı bu eğitimde mindfulness teori ve uygulamaları ile tanışacaksınız.

Bilinçli farkındalık tanımını yapacak, temel kavramlar üzerine çalışacaksınız.

Psikoloji Temelli Mindfulness Stres Azaltma Programı Psikoloji biliminin insan duygu ve düşüncelerine yönelik tanımlamaları ile mindfulness pratiklerini bir araya getirmektedir.

Bu eğitimde  kendi üzerinize çalışacak,farkındalık tanımınızı yapacaksanız.
 

 

Mindfulness, bireyin zihninde, etrafındaki dünyada ne olduğuna yönelik yargılama yapmadan bilinçli olarak anda kalabilmesi, dikkati şimdiye vermesi ve stres ile başa çıkma becerileri geliştirmesi üzerine geliştirilmiştir.

Hepimiz sürekli eleştiren, yargılayan ve nihayetinde dağılan zihin ile başa çıkmada zorlanıyor. İşte bu eğitim ile iç eleştirmenimize dikkatimizi vererek nasıl sessizleştiğini deneyimleyeceğiz.

Mindfulness teori ve pratiklerini içeren bu eğitimde, zihinsel ve duygusal becerileri nasıl geliştireceğizi öğreneceksiniz, dikkati iç ve dış dünyada olan duyumlara vererek, onları yargılamadan gözlemleme ve yönetme üzerine çalışacaksınız.

Diyorum ki, siz düşünceleriniz değilsiniz, siz bedeniniz değilsiniz, siz duygularınız, siz zihniniz değilsiniz!

Uykuda bir zihin dalıp gider. Çoğunlukla yargılar içersindedir, o yediği yemeğin, uyuduğu uykunun, arkadaşları ile birlikte olmanın, hissettiklerinin farkında değildir. Zihniniz uykuda mı? Onu uyandıralım, hayatın farkına varmak için, uyanık ve zinde bir zihine ihtiyacımız var.

Psikoloji temelli bu yeni ve güncel program ile, stres ile başa çıkma, farkındalık, bilinç, etkili dinleme, beden farkındalığı, tat ve duyum farkındalığı, bilinçli farkındalık, yargısız olma, dağılan zihin ile başa çıkma, zorlayıcı duygu ve düşünceler ile başa çıkma, otomatik davranışlar, yeni davranışlar geliştirme, beden farkındalığı, öz-şefkat, duygu ve düşüncelerin doğasına ilişkin teorik bilgiler ve mindfulness meditasyon ve uygulamalarını içeren pratik bilgiler ile deneyim sahibi olacaksınız.


 


 

  • Mindfulness eğitimi tüm dünyada yetkinliği olan Klinik Psikologlar tarafından düzenlenmektedir.


 

 

 

 

EĞİTİM HEDEFLERİ:

·  Mindfulness ile ilgili bilgi sahibi olmak ve uygulamalarını öğrenmek.

·  Kendini tanımak ve anlamak.

·  Farkındalık tanımı yapmak.

·  Gözlem yeteneğini arttırmak.

·  Meditasyon hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

·  Meditasyonları uygulayabilmek.

·  Kendini tanıyabilmek ve potansiyelini fark etmek hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

·  İç sesi yönetmeyi öğrenmek.

·  Otomatik düşünce ve davranışları tanımlamak..

·  Anda olmanın tanımını yapmak ve uygulamalarını öğrenmek. 

·  Duygu ve düşünceleri psikoloji bilimi ile tanımlamak.

·  Duygu ve düşüncelerin kabulü ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak. 

·  Karşılanmayı bekleyen duyguların tanımlamak.

·  Stres tanımı yapmak.

·  Stres ile başa çıkabilme becerilerinin nasıl kazandırılacağını öğrenmek ve deneyimlemek.

·  Merak eden ve ön yargısız zihin ile gerçek potansiyele nasıl ulaşılacağını öğrenmek.

·  Zihin için ruminasyon ve regülasyon tanımlarını yapmak.

·  Zorlayıcı duygu ve düşünceler ile nasıl başa çıkılacağını öğrenmek.

·  Nefes meditasyonu, beden farkındalığı meditasyonu, tat ve duyum çalışması, işitsel ve gösel alan çalışmaları ile ilgili bilgi ve deneyim sahibi olmak.

 

 

 

EĞİTİM İÇERİĞİ:

·  Bilinçli farkındalık tanımı.

·  Bilinçli farkındalık psikoloji ile ilişkisi.

·  Farkındalık tanımı.

·  Mindfulness meditasyon ve egzersizleri.

·  Duygu ve düşüncelere farkındalık getirme.

·  Dikkatlilik eğitimi.

·  Konsantrasyon arttırma.

·  Stres psikoeğitimi.

·  Stres ile başa çıkma yollarının tanımlanması.

·  Beden farkındalığının tanımı.

·  Şimdi ve burada olmanın tanımı.

·  Beden duyumlarımızın stresle ilişkisini fark etme.

·  Duygu ve düşüncelerin doğasını öğrenme.

·  Zorlayıcı duygu ve düşünceler ile başa çıkma.

·  Gözlem, kabul ve sebat geliştirme.

·  Anda kalmanın tanımı.

·  Anda kalmanın seçimlerimiz üzerindeki etkisi.

·  Otomatik davranışları ve düşünceleri tanımlama.

·  Otomatik davranışlarımızın hayatımıza olan etkisi.

·  Meditasyon ve uygulamalar.

200.00 üzerinde örneklem ile yapılan çalışmalar, psikoloji temelli mindfulness programına katılanların farkındalık seviyelerinde artış, stres seviyelerinde ise belirgin azalmalar olduğunu göstermektedir.

Bu zamana kadar anda kalmanın tanımları, şimdi ve burada olmanın önemi gibi konularda birçok başlık, içerik okumuş olabilirsiniz. 

Ancak yalnızca mindfulness sizi anda tutabilecek pratik bilgileri sunmaktadır.

4 Hafta Mindfulness Eğitimi her hafta grup çalışması halinde grup uygulamları ile tarafımdan verilen psikoeğitimleri içermektedir. 

Katılımcıların haftalık verilen ödevleri uygulaması istenerek farkındalıkları arttırılması amaçlanmaktadır. 

* Uygulama temellidir.

* Grup çalışmalarını içermektedir.

* Grup paylaşımlarını içermektedir.

* Ses kayıtları verilmektedir.

Görüşmek üzere.

 

 

 

Eğitim Tarihleri

Eğitim Tarihleri

2019 Ocak Ayı

Mindfulness Stres Azaltma ve Dikkat Arttırma Programı - 4 Hafta

Kontenjan 6 kişi ile sınırlıdır.

2018 Ekim Ayı

Mindfulness Stres Azaltma ve Dikkat

Arttırma Programı - 4 Hafta

Kontenjan 6 kişi ile sınırlıdır.